Haku
Etusivu > RF-kaapelit > CPR-luokitus

CPR-luokitus

CPR, ensiapuluokitusko?

No ei sentään, vaan rakennustuoteasetus (CPR=Construction Products Regulation), joka määrittelee kaikki kiinteään asennukseen käytetyt rakennustuotteet, kaapelit mukaanlukien.

Äärimmäisen lyhyt oppimäärä:

 • Pienempi on parempi.
 • Kaapelit luokitellaan paloturvallisuuden mukaan pääluokkiin Aca - Fca, joista A on paras, ja F huonoin. Ison kirjaimen yhteydessä oleva ca tarkoittaa kaapeleita.
 • Luokissa B-D on myös lisäluokkia savunmuodostukselle (s1, s2, s3), palaville pisaroille (d0, d1, d2) sekä myrkyllisille savukaasuille (a1, a2, a3), pienempi numero on turvallisempi.

Lyhyt oppimäärä:

 • Aca, ei reaktiota tulipalossa. Hyvin harvinainen kaapeli.
 • B1ca, B2ca, Cca, Dca, yleensä halogeenittomat kaapelit. Luokille määritellään myös lisäluokat:
  • s, smoke, savunmuodostus
   • s1 = palon aikana vapautuu erittäin rajallinen määrä savua. Tähän luokkaan kuuluville voidaan määrittää vielä valon läpäisevyys
    • s1a > 80%
    • s1b >60% <80%
   • s2 = palon aikana saa vapautua rajoitettu määrä savua
   • s3 = ei luokitusta
  • d, droplets, palavat tippuvat pisarat
   • d0 = ei saa pudota pisaroita
   • d1 = saa pudota rajoitettu määrä pisaroita
   • d2 = ei luokitusta
  • a, azidity, myrkyllisten savukaasujen muodostus
   • a1 = palon aikana vapautuu erittäin rajallinen määrä myrkyllisiä palokaasuja
   • a2 = saa vapautua rajallinen määrä myrkyllisiä palokaasuja
   • a3 = ei luokitusta
 • Eca, tyypillisesti tavalliset PVC-kaapelit, yksittäinen kaapeli ei levitä paloa.
 • Fca, tyypillisesti ulkokaapelit, saa tuoda enintään 5m rakennuksen sisäpuolelle

Esimerkkejä suomalaisista vaatimuksista:

 • Yleinen vaatimus on, että sisäkaapeleiden tulee olla vähintään luokan Eca kaapeleita (kaapeli ei yksittäin asennettuna edistä paloa).
 • Suositeltavaa on toki käyttää halogeenittomia, paremmin suojattuja kaapeleita, jotka on testattu myös nippuina, kuten kaapelit usein asennetaan.
 • SFS 6000 standardi suosittaa käytettäväksi vähintään Dca, s2, d2, a2 -luokan kaapeleita maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon ihmisiä, esim parkkihallit, julkiset liikuntatilat, sekä muissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esimerkiksi koulut, päiväkodit, toimistot, kaupat, hotellit, yleisesti ottaen julkiset rakennukset, sekä myös maa- ja puutarhatalouden rakennuksissa.
 • Sairaaloissa ja muissa lääkintätiloissa sekä suojaamattomana hätäpoistumisteille asennettavat kaapelit on oltava vielä turvallisempia, vähintään luokkaa Cca, s1, d1, a2
 • Jos vaatimus on esim sairaaloissa Cca, s1, d1, a2, kohteessa ei voi käyttää Cca, s1, d2, a1 -kaapelia. Vaatimukset on katsottava jokaisen lisäluokan kohdalla erikseen, ja d1 vaatimuksella d2 luokitus ei kelpaa, vaikka a2 vaatimus ylittyykin a1 luokituksella. Pienempi numero parempi.

Esimerkki luokituksen selkokieleen saattamisesta:

 • Esimerkissä käytetään valikoimassamme olevaa Heatex 10 Plus kaapelia
 • CPR-luokitus: Cca, s1, d0, a1
  • C, pääluokka C
  • ca, lisämääre jolla viitataan kaapeliin (cable).
  • s1, palon aikana vapautuu erittäin rajallinen määrä savua (smoke), paras luokka. Valon läpäisevyyttä (s1a/s1b) ei ole määritelty.
  • d0, kaapelista ei putoa palavia pisaroita (droplets) tulipalossa, paras luokka.
  • a1, palon aikana vapautuu erittäin rajallinen määrä myrkyllisiä kaasuja (azidity), paras luokka.
 • Esimerkin kaapelia voi siis käyttää sairaaloissa ja hätäpoistumisteillä suojaamattomana. Kaapeli täyttää myös reippaasti muiden tyypillisten julkisten tilojen vaatimukset.

Etusivu > RF-kaapelit > CPR-luokitus

Paratronic Oy, Heikkiläntie 26, 63130 Mäyry, Finland
Puh: 0400 297 526
paratronic@paratronic.fi
Avoinna ma-pe 9.00 - 16.00, sovi käynti kuitenkin etukäteen

Paratronic Oy, AAA-luottoluokitus Paratronic Oy, Suomen vahvimmat Paratronic Oy, harmaata taloutta vastaan